|| سینما

رؤیای آخر

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: رؤیای آخر کارگردان: مهرداد خوشوقت سال ساخت: ۱۳۸۲ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات: 

ادامه مطلب »

نذر

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: نذر کارگردان: مهرداد خوشوقت سال ساخت: ۱۳۸۲ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات: 

ادامه مطلب »

ارتفاع پست

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: ارتفاع پست کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا سال ساخت: ۱۳۸۰ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات: 

ادامه مطلب »

مریم مقدس

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: مریم مقدس کارگردان: شهریار بحرانی سال ساخت: ۱۳۷۹ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات: 

ادامه مطلب »

پرواز

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: پرواز کارگردان: مهرداد خوشوقت سال ساخت: ۱۳۷۹ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات:

ادامه مطلب »

سفر آخر

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: سفر آخر کارگردان: مهرداد خوشوقت سال ساخت: ۱۳۷۷ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات:

ادامه مطلب »

مرد عوضی

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: مرد عوضی کارگردان: محمدرضا هنرمند سال ساخت: ۱۳۷۶ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات: 

ادامه مطلب »
لاک پشت

لاک پشت

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: لاک پشت کارگردان: علی شاه حاتمی سال ساخت: ۱۳۷۵ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات: 

ادامه مطلب »
دایره سرخ

دایره سرخ

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: دایره سرخ کارگردان: جمال شورجه سال ساخت: ۱۳۷۳ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات: 

ادامه مطلب »
حمله به اچ سه

حمله به اچ سه

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: حمله به اچ سه کارگردان: شهریار بحرانی سال ساخت: ۱۳۷۳ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات:

ادامه مطلب »
ترانزیت

ترانزیت

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: ترانزیت کارگردان: علی سجادی سال ساخت: ۱۳۷۲ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات: 

ادامه مطلب »
روز فرشته

روز فرشته

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: روز فرشته کارگردان: بهروز افخمی سال ساخت: ۱۳۷۱ نوع فعالیت هنری: طراح صحنه توضیحات: 

ادامه مطلب »