چرا معارف دینی را بعد از انقلاب ارتقاء ندادیم؟

باید برای ایجاد پشتوانه فکری علما بعد از انقلاب همت میکردند و معارف قرآنی تولید و جامعه را ارتقاع می دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

17 − 8 =