چرا برای دختران افغانی تابلو کشیدید؟

هنرمند دارای دغدغه نمیتواند از کنار حوادثی که در پیرامونش میگذرد بی تفاوت باشد. ۱۴۰۱۰۱۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

دو × 1 =