نام اثر: پیروزی

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: ۱۵۰*۲۰۰

سال خلق اثر: ۱۳۹۸

مجموعه: ایده

تابلو پیروزی صحنه ای را به نمایش می گذارد که سپاه اسلام «عبادا لنا» در جنگ با اسرائیل پیروز شده و در دیرهای زیرزمینی در جستجوی آخرین عوامل فساد یعنی دیاران هستند تا با نور خود آنان را اسیر نمایند و مادی کنند تا مردم آنان را ببینند و عاملین زجرهایی که کشیدند را بشناسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نوزده + ده =