عنوان اثر: پل (افق ۱۴۰۴)

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: ۱۵۰*۱۵۰

سال خلق اثر: ۱۳۹۰

مجموعه: آغاز

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

3 + 2 =