نام اثر: همیشه در نماز

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: ۱۵۰*۱۰۰

سال خلق اثر: ۱۳۹۴

مجموعه: آسمان حسین(ع)

چه نمازی بود آن آخرین نماز!

آخرین باری که امام عالم در ردای مادی تن، سر به خاک سجده سائیده و مقام عبودیت¬شان نزد پرودگار را به منصه ظهور گذاشتند.

تا من و ما بفهیمیم جایگاه نماز را!

نور پایین آمده و عاشورائیان را در بر گرفته بود.

نمازشان بوی بهشت می داد! چه بسیار یاورانی که در همان نماز به وصال نور رسیدند.

عاشورا تنها تحقّق رکعتی از نماز بود، پس باید امید داشت.

نمازهای او ظلمت عالم را خواهد زدود!

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

سه × 4 =