نگاه شهید بهشتی به هنر چیست؟

تعریف از حال و هوای اوایل انقلاب و بیان نگاهی که شهید بهشتی به هنر داشت

دیدگاهتان را بنویسید

2 × پنج =