نام اثر: نظاره

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: ۱۰۰*۱۰۰

سال خلق اثر: ۱۳۹۸

مجموعه: همپای نور

کاش میتوانستیم در موقعیتی قراربگیریم که ارتفاعات بالائی از آسمان را ببینیم.

آسمانی متفاوت با آسمان دنیا که رنگارنگ است و زیبا ، آنقدر وسیع که فضای کوچک و تیره ی دنیا، به چشم نیاید.

کاش چنین همتی بود برای اوج گرفتن به سوی موقعیتهائی که خدا امکانش را برای بشر، فراهم کرده.

انسانهائی که به سوی ارتفاعات آسمان اوج بگیرند و به نظاره بایستند و خدائی خدا را ببینند و کیف کنند از لحظه به لحظه و نو به نو با او

بودن

دیدگاهتان را بنویسید

یک × 2 =