نام اثر:

شکافنده

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: ۱۵۰*۱۵۰

سال خلق اثر: ۱۴۰۱

مجموعه: نورهدی

در دورانی هستیم که دشمنان بشریت با تمام قوا برای خاموش کردن نور خدا با هم همراه شده‌اند و از همه امکانات مادی و دخانی خود

استفاده نموده‌اند تا به اهداف پلید خود برسند. قدس نمادی است که صهیونیسم آن را اشغال نموده و فضای آن را با ایجاد طلسمات به سوی

ظلمات کامل سوق داده است. غافل از اینکه شکافنده وعده فرموده تا یارانش را برای تام کردن نورش یاری کند و همینه‌ی تاریکی را بزداید.

دیدگاهتان را بنویسید

6 + 7 =