نام اثر: شِفا

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: ۱۰۰*۱۲۰

سال خلق اثر: ۱۳۹۹

مجموعه: همپای نور

نور اش!

پایین آمده و یاری رسانده،

 راه از بیراهه مشخص کرده،

 آرامش تزریق نموده،

 امید داده و دلهره و خستگی را از وجودها زدوده.

مادر جان س !

زمین برما تنگ گشته و سختی و بیماری فراوان! مددی یا امّاه!

خط مقدم جبهه، این بار پزشکان و پرستاران اند.

ای نور عظیم آسمانی! بتابانید بر دلها امید و رجاء را و شِفا جاری نمایید بر رنج دیدگان.

دیدگاهتان را بنویسید

پنج + دوازده =