نام اثر: شجره طیبه شجره خبیثه

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: ۱۵۰*۱۵۰

سال خلق اثر: ۱۴۰۱

مجموعه: نورهدی

فهم نور و ظلمت، زمانی حاصل می­شود که شجره آنها را بشناسیم و از آن طریق امام و پیشوای خود را انتخاب نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید

3 × 2 =