شبکه العالم- نقاشی بهترین مدیم برای به تصویر کشیدن و بیان مفاهیم قرآنی است

شبکه العالم – در برنامه صبحگاهی صحبت در باره نقاشی و تأثیر آن به عنوان بهترین مدیوم برای به تصویر کشیدن و بیان مفاهیم قرآنی بود

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × دو =