سیر تفکر حاکم بر نمایشگاه نور هدی نور حسین است و بس

حکمت نور موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. نور در عالم ماده و فیزیک بسیار زیاد مورد کاوش قرار گرفته است، اما شناخت و تبیین نور در عالم معنا مورد غفلت واقع شده است. این جلسه درآمدی است بر تببین حکمت نور در شناخت سه مولفه‌ی منشأ نور، چیزی که نور به آن می‌تابد و بیننده‌ی نور.

دیدگاهتان را بنویسید

2 × دو =