|| مصاحبه ها
اثرگذاری مستقیم امابه روش غیرمستقیم

اثرگذاری مستقیم امابه روش غیرمستقیم عبدالحمید قدیریان – چهره برتر هنر انقلاب ایران تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ در شهرستان ها به ویژه شهرستان هایی که فضای مذهبی دارند، هنرمندان موضوع های کاری

ادامه مطلب »
|| مطالب پیشنهادی
Video Thumbnail
مستند آسمان حسین
Video Thumbnail
در محضر
|| یادداشت ها
اثرگذاری مستقیم امابه روش غیرمستقیم

اثرگذاری مستقیم امابه روش غیرمستقیم عبدالحمید قدیریان – چهره برتر هنر انقلاب ایران تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ در شهرستان ها به ویژه شهرستان هایی که فضای مذهبی دارند، هنرمندان موضوع های کاری

ادامه مطلب »
|| آخرین نقاشی ها