خاطراتی درس آموز در چهل تیکه

در برنامه چهل تیکه قدیریان نقاط عبرت آموز زندگی خود را تعریف میکند که بسیار شنیدنی است.

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × 5 =