ترسیم هاله نورانی در آثار هنری و ایجاد تقدس برای موضوع

در برنامه «رنگ دفاع» از شبکه پنج در سوم مهر ۱۴۰۲ در رابطه با تقدس در آثار هنری و جلوه های نورانی دفاع مقدس بحث و گفتگو شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × چهار =