عنوان اثر: برکت

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد : ۱۳۵*۲۲۰

سال خلق اثر: ۱۳۶۳

مجموعه: آغاز

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

2 × 3 =