انفتاح – شبکه افق – مسیر هنر انقلاب به کدام سمت باید می رفت؟

در هفته هنر انقلاب ابعاد آسمانی انقلاب و به تبع آن هنر انقلاب بحث و مشکلات نگرشی نسبت به این مفهوم گفتگو شد

دیدگاهتان را بنویسید

چهار × چهار =