نام اثر: اشتیاق

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: ۷۰*۱۰۰

سال خلق اثر: ۱۳۹۹

مجموعه: همپای نور

همه آمده اند

زن و مرد و پیر و جوان

همه همپا و همقدم به سوی یک مقصد

موسیقی زیبای گامهایشان، ملائک را به وجد آورده

چه صحنه زیبایی است

همراهی ملک با انسان در مسیر به سوی نور

دیدگاهتان را بنویسید

19 + 12 =