عبدالحمید قدیریان هنرمند عاشورایی در گفت‌وگو با صبح صادق مطرح کرد:هنر عاشورایی تجلی ما رأیت إلا جمیلا ۱۴۰۰۰۵۳۱

هنر عاشورایی تجلی ما رأیت إلا جمیلا عبدالحمید قدیریان هنرمند عاشورایی در گفت‌وگو با صبح صادق مطرح کرد ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ اگر هنری با پشتوانه یک تفکر درست و به…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد