گفت و گو با «عبدالحمید قدیریان» درباره نسبت هنر با دین/ قرآن را آن‌طور که هست، مطالعه کنیم

پرونده «ارتباط سینما با دین»- 2 گفت و گو با «عبدالحمید قدیریان» درباره نسبت هنر با دین/ قرآن را آن‌طور که هست، مطالعه کنیم «عبدالحمید قدیریان» به عنوان یک هنرمند…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد