شناخت ابعاد معرفتی امام خمینی لازمه درک بعد فرهنگی انقلاب است/شرمنده امام هستیم ۱۴۰۰۰۳۳۱

14000331 شناخت ابعاد معرفتی امام خمینی لازمه درک بعد فرهنگی انقلاب است/شرمنده امام هستیم یک هنرمند انقلابی از تقلیل تعریف امام خمینی به یک شاخص سیاسی انتقاد کرده شناخت ابعاد…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد