اثرگذاری مستقیم امابه روش غیرمستقیم

اثرگذاری مستقیم امابه روش غیرمستقیمعبدالحمید قدیریان - چهره برتر هنر انقلاب ایرانتاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۱در شهرستان ها به ویژه شهرستان هایی که فضای مذهبی دارند، هنرمندان موضوع های کاری خودشان را برای المان های شهری تعیین نمی کنند، بلکه سفارش دهنده ها…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد