گفتگو با عبدالحمید قدیریان گفتگو با عبدالحمید قدیریان/ صرف «مقاومتِ» فرهنگی کافی نیست، فرهنگ باید «هجومی» باشد تا زنده بماند.

گفتگو با عبدالحمید قدیریان   گفتگو با عبدالحمید قدیریان/ صرف «مقاومتِ» فرهنگی کافی نیست، فرهنگ باید «هجومی» باشد تا زنده بماند.   به گزارشتسنیم، عبدالحمید قدیریان نقاش، طراح صحنه و…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد