محمد رسول الله(ص)

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: محمد رسول الله(ص)کارگردان: مجید مجیدیسال ساخت: 1394نوع فعالیت هنری: طراح صحنهتوضیحات: 

۱ دیدگاه
ملک سلیمان نبی(ع)

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: ملک سلیمان نبی(ع)کارگردان: شهریار بحرانیسال ساخت: 1389نوع فعالیت هنری: طراح صحنهتوضیحات: 

۰ دیدگاه
سریال امام حسین (ع)

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: سریال امام حسین (ع)کارگردان: شهریار بحرانیسال ساخت: 1382نوع فعالیت هنری: طراح صحنهتوضیحات: 

۰ دیدگاه
رؤیای آخر

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: رؤیای آخرکارگردان: مهرداد خوشوقتسال ساخت: 1382نوع فعالیت هنری: طراح صحنهتوضیحات: 

۰ دیدگاه
نذر

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: نذرکارگردان: مهرداد خوشوقتسال ساخت: 1382نوع فعالیت هنری: طراح صحنهتوضیحات: 

۰ دیدگاه
ارتفاع پست

|| شناسنامه اثر سینمایی نام فیلم: ارتفاع پستکارگردان: ابراهیم حاتمی کیاسال ساخت: 1380نوع فعالیت هنری: طراح صحنهتوضیحات: 

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد