عبدالحمید قدیریان با مهر مطرح کرد؛ روایتی از تابلوی حزن‌انگیز پس از رفتن آفتاب/ ۱۴۰۰۰۳۱۴

عبدالحمید قدیریان با مهر مطرح کرد؛ روایتی از تابلوی حزن‌انگیز پس از رفتن آفتاب/خدا چشم دل را باز کرد عبدالحمید قدیریان معتقد است هنرمندان به دلیل گیرندگی و دقت نظرشان…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد