گفتگوی مهر با عبدالحمید قدیریان: آشنایی با سیاسیون تاریخ مردم را دین‌دار نمی‌کند/سریال دینی داریم؟ ۱۴۰۰۱۰۰۶

گفتگوی مهر با عبدالحمید قدیریان؛ آشنایی با سیاسیون تاریخ مردم را دین‌دار نمی‌کند/سریال دینی داریم؟ عبدالحمید قدیریان معتقد است فیلم‌ها و سریال‌های به ظاهر دینی ما بیش از اینکه محتوای…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد