عبدالحمید قدیریان هنرمند عاشورایی در گفت‌وگو با صبح صادق مطرح کرد:هنر عاشورایی تجلی ما رأیت إلا جمیلا ۱۴۰۰۰۵۳۱

هنر عاشورایی تجلی ما رأیت إلا جمیلا عبدالحمید قدیریان هنرمند عاشورایی در گفت‌وگو با صبح صادق مطرح کرد ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ اگر هنری با پشتوانه یک تفکر درست و به…

۰ دیدگاه
شناخت ابعاد معرفتی امام خمینی لازمه درک بعد فرهنگی انقلاب است/شرمنده امام هستیم ۱۴۰۰۰۳۳۱

14000331 شناخت ابعاد معرفتی امام خمینی لازمه درک بعد فرهنگی انقلاب است/شرمنده امام هستیم یک هنرمند انقلابی از تقلیل تعریف امام خمینی به یک شاخص سیاسی انتقاد کرده شناخت ابعاد…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد