قدیریان: سوگواره هنر عاشورایی رویکرد جدید به بحث «عاشورا» دارد

قدیریان در برنامه تلویزیونی مطرح کرد؛ سوگواره هنر عاشورایی رویکرد جدید به بحث «عاشورا» دارد دبیر بخش نقاشی چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی معتقد است این سوگواره تلاش دارد برای جلوگیری…

۰ دیدگاه
همچنان بهت زده ایم

همچنان بهت زده ایم عبدالحمید قدیریان هنرمند نقاش راهپیمایـی اربعیـن حـالا دیگـر به یـک پدیـده نویـن در جامعـه امروز بـدل شـده و عظمـت ایـن حرکـت یـک هویـت نویـن اجتماعـی را…

۰ دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد