فیلم سینمایی دزد عروسکها

طراحی و انتخاب


   پیرامون طراحی و انتخاب عروسکها با کارگردان صحبتهای زیادی انجام گرفت تلاش داشتیم از عروسکهایی استفاده کنیم که برای کودکان آشنا باشند لذا از چهار عروسک مورد نیاز سه عدد آن ها را از عروسکهای متداول در بازار استفاده نمودیم و برای نوآوری قرار بر آن شد تا عروسکی جدید طراحی شود .

 برای طراحی عروسک مورد نیاز چندین مجسمه ساخته شد و اصطلاحاتی که کارگردان نیاز می دید بر آنها صورت گرفت تا در نهایت عروسک کلاغ زبل ساخته و تصویب گردید .
قرار بود تا حرکت عروسکها به صورت تک فریم به کارگردانی شهریار بحرانی انجام گیرد . لذا طراحی و اسکلت درونی آنها بسیار مهم بود .
بعد از اتمام فیلم برداری صحنه های واقعی کار جان بخشی به عروسکها در پلاتو شروع شد و به موازات منتاژ صحنه های واقعی و مشخص شدن پلانهای مورد نیاز کار جان بخشی پی گرفته شد.

زمان جان بخشی به صحنه های عروسکی تقریبا برابر زمان فیلم برداری کل فیلم (حدود یک ماه و نیم ) طول کشید .