طراحی و اجرای دکور اتاق سلیمان
از نکات مهم در طراحی این فیلم که باید در این مجموعه دست نوشته ها بارها تکرار کنم ، توجه مبرم به مفاهیم و تصویر کردن آنها در قالب صحنه می باشد ، چرا که هر صحنه و فضای موجود در فیلم حامل مفاهیم مثبت و یا منفی است واگر طراح خود را مقید به تفکر و یا مفاهیم خاصی بداند ، طراحی برایش دشوار و پرمسئولیت می شود . خصوصا اگر این مفاهیم الهام گرفته از کلام وحی (قرآن کریم) باشد

 

اتاق سلیمان(ع)

 

از نکات مهم در طراحی این فیلم که باید در این مجموعه دست نوشته ها بارها تکرار کنم ، توجه مبرم به مفاهیم و تصویر کردن آنها در قالب صحنه می باشد ، چرا که هر صحنه و فضای موجود در فیلم حامل مفاهیم مثبت و یا منفی است واگر طراح خود را مقید به تفکر و یا مفاهیم خاصی بداند ، طراحی برایش دشوار و پرمسئولیت می شود . خصوصا اگر این مفاهیم الهام گرفته از کلام وحی (قرآن کریم) باشد.

دکور اتاق سلیمان از فضا هایی است که ارتباط نزدیکی با روحییات و نوع منظر حضرت سلیمان به زندگی دارد. به همین جهت طرح های زیادی زده شد تا به فضای مد نظر نزدیک شویم.

 

 


در طراحی بعضی از مکانها می توان مهمترین و یا زیبا ترین صحنه آن مکان را محور طراحی قرار دهیم و بقیه طرح را بر اساس آن اجرا نماییم . در داخلی خانه سلیمان صحنه مواجه شدن ایشان با جسد همسرش برایم از ابتدا جذاب بود به همین منظور کانسپت هایی انجام داده بودم و در نهایت تصمیم گرفتم پایه طرح را بر مبنای این صحنه قراردهم .

 

 

 

 

بعد از تمام شدن طرح زمان اجرا رسید ، از آنجایی که این مکان آخرین دکور این فیلم بود و اجرای هر دکوری در اواخر فیلم برای طراح و بقیه عوامل محدودیت هایی را اعمال می کند، تلاش شد تا از عناصر و آکساسوارهای باقی مانده استفاده نماییم و این اجبار بسیارما را در ایجاد تکسچر ها و ظرایف دکور کمک نمود.