۱۳۹۹/۱۰/۱۸
سخنان استاد عبدالحمید قدیریان در آستانه رونمایی از تابلوی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
شرحی بر تابلو «همیشه سرباز»

قسمت اول

 

قسمت دوم

 

 

قسمت سوم