۱۳۹۹/۱۰/۱۲
دانشگاه امام صادق - برنامه حسینیه معرفت - سال روز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
دانشگاه امام صادق، برنامه حسینیه معرفت، در سال روز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و رونمایی از تابلو «همیشه سرباز». صحبت در باره آن واقعه و ابراز نیاز به تبیین درست و قرآنی

 

همیشه سرباز