۱۳۹۹/۹/۹
واکنش هنرمندان حوزه هنری به شهادت شهید فخری‌زاده