۱۳۹۹/۶/۲۶
گفت و گوی فرهنگی
شناخت و تبیین جریان‌های هنری پس از انقلاب اسلامی، تامل در سیر حرکت اندیشه‌ورز و حوزه هنر