۱۳۹۹/۳/۱۰
مصاحبه سال ۱۳۸۱
این مصاحبه به بهانه نمایشگاه نقاشی در گالری سوره در میدان انقلاب که اولین نمایشگاه قدیریان بود انجام گرفت و از قدیمی ترین مصاحبه های اوست.