۱۳۹۹/۳/۲
مشهد مقدس کارگاه نقاشی - روز قدس
بیش از ۵۰ هنرمند دور حرم امام رضا حلقه زدند تا از مشهد برای مردم فلسطین هدیه بفرستند، کار زیبای این هنرمندان رو ببینید