۱۳۹۸/۱۱/۸
قسمت ۱۰۶ کتاب باز - شبکه نسیم
بحث پیرامون مدیریت هنری - نقاشی و تاثیر مطالعه بر فهم عالم هستی.

 

قسمت معرفی کتاب، توسط مهمان برنامه (عبدالحمید قدیریان) که مهجورترین کتابی را که در دسترس بشریت است و خود را از آن محروم کرده است می پردازد.

 

 

کلیپ کامل برنامه

 

 

تصاویر