۱۳۹۸/۸/۱۶
برنامه چراغانی
صحبت در باره امامت امام زمان عج و فرهنگ مانع برای درک و حرکت به سوی ظهور