۱۳۹۸/۸/۴
برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه
صحبت درباره فیلم محمد (ص) - تاثیر عوامل خارجی در کار و تعامل آنها با عوامل داخلی