۱۳۹۸/۲/۲۱
یادداشتهایی از سفر به کربلا- اردیبهشت ۱۳۹۸ (قسمت چهارم)

در سامرا حرم خالی بود

امروز سفری به سامرا و کاظمین داشتیم.

از کربلا به سامرا حدود 4 ساعت و از سامرا به کاظمین  حدود 2 ساعت و از کاظمین به کربلا حدود 2 ساعت برآورد می شود.

البته راننده ماشین با سرعتی که می رفت این مصافت  را زودتر طی کرد.

7 صبح  حرکت کردیم و حدود 10 به سامرا رسیدیم. شهر سوت و کور بود.

 راننده می گفت: اهالی شهر میترسند به زیارت حرم بیایند. برای همین فقط ایرانی ها در حرم دیده می شدند و آنهم بسیار اندک.

زیارت عاشورا را خواندم و از مظلومیت امام اشک در چشمانم حلقه زد،

به سرداب رفتم صحنه ای را متصور شدم که امام عج در سن کودکی در سرداب به عبادت مشغولند ، که ناگهان دشمن برای دستگیری  ایشان به آنجا یورش می برند.

 

مطمئنا در آن دوران تصور درستی از جایگاه امام عج نداشتن، وگرنه جرات آمدن به سرداب را پیدا نمی کردند.

 هنوز هم تصور درستی از جایگاه امام عج، نزد اهل علم و مسئولین وجود ندارد، و گرنه در این زمانه  که همه درها در حال بسته شدن است، آنها خود و مردم را دعوت به رفتن به طرف باب ولایت می کردند.

بگذریم.

کاش روح الامین نقاش خوب و جوان کشور، تصویری از صحنه سرداب امام زمان کار می کرد.

التماس دعا

عبدالحمید قدیریان

۱۳۹۸/۲/۲۱