۱۳۹۷/۸/۱۹
رادیو جوان - برنامه عصر من
تاریخ و سینما
سینمای تاریخی، سینمایی استراتژیک است ، چرا که پایه های فکری و ایدئولوژیک جامعه را تبیین کرده و توان راه گشایی حرکت به سمت آینده را دارد.