۱۳۹۷/۴/۲۱
مجموعه مصاحبه‌های برنامه سینما هویت با موضوع «اجنه و موجودات فرازمینی در سینما»
این مجموعه شامل ۴ مصاحبه است که در تیر ماه ۱۳۹۷ انجام شده است.

قسمت اول با موضوع «اسطوره‌ها»

اسطوره، زاده نادانسته‌های بشر است. در شرایط کنونی هالیوود بیشتر از هر زمانی نیاز به منجی‌گرایی دارد. اسطوره‌های هالیوود همان اجنه هستند. عوالم در آخر زمان در هم آمیخته می‌شود. رهبران سینما در صدد ایجاد انحراف در بشریت و همراه کردن انسانها با اجنه هستند.

 

قسمت دوم با موضوع «اجنه و سینما»

ملک سلیمان یک قصه فانتزی نیست بلکه حقیقتی است که راه را برای ایجاد حکومت الهی همرار می‌کند. تا قرآن را باور نکنیم و از آن بهره نبریم همچنان در مشکلات غرق خواهیم شد. ما برای آینده دورنمای تبیین شده ای نداریم برای همین بین رهبران جامعه اغتشاش تفکری وجود دارد. هنرمندان غربی سعی می‌کنند با عالم اجنه ارتباط زده و آنها را به تصویر کشند.

 

قسمت سوم با موضوع «ماوراء و موجودات فرازمینی در سینما»

انسان دارای ابعاد مختلف می‌باشد و هر بعد آن همجنس یکی از ابعاد عالم هستی می‌باشد. اگر بر لایه‌های وجودی انسان آگاهی داشته باشیم می‌توانیم بر او تأثیر گذار باشیم. چرا یهود صهیونیسم اولین کسانی بودند که سینما را مال خود کردند. چرا سینما در بدو تولد خود بر سینمای اروتیک و سینمای تاریخی مذهبی سرمایه‌گزاری کرد. خیلی از ایده‌های هنری زاده القائات شیاطین است.

 

قسمت چهارم با موضوع «ماوراء و موجودات فرازمینی در سینما»

خدا دوست دارد که انسانها با ماوراء ارتباط داشته باشند البته با ملکوت خدا نه عالم اجنه و شیاطین. در ملک سلیمان بنا بر این بود که کلمه مُلک تبیین شود و تصویری از ظهور را نشان دهیم. در مسیر رفتن به سوی ظهور باید از عالم اجنه عبور کنیم. ما خودمان با بی‌تقوایی¬ها راه ابلیس را باز می‌کنیم.