۱۳۹۷/۴/۲۱
رادیو جوان - برنامه سینما هویت - قسمت چهارم (قسمت آخر)
حضور ماورا و موجودات فرا زمینی در سینما
خدا دوست دارد که انسانها با ماوراء ارتباط داشته باشند البته با ملکوت خدا نه عالم اجنه و شیاطین. در ملک سلیمان بنا بر این بود که کلمه مُلک تبیین شود و تصویری از ظهور را نشان دهیم. در مسیر رفتن به سوی ظهور باید از عالم اجنه عبور کنیم. ما خودمان با بی‌تقوایی¬ها راه ابلیس را باز می‌کنیم.