۱۳۹۷/۴/۷
رادیو جوان - برنامه سینما هویت - قسمت دوم
نقد و بررسی سینمای هالیوود - اجنه و سینما
ملک سلیمان یک قصه فانتزی نیست بلکه حقیقتی است که راه را برای ایجاد حکومت الهی همرار می‌کند. تا قرآن را باور نکنیم و از آن بهره نبریم همچنان در مشکلات غرق خواهیم شد. ما برای آینده دورنمای تبیین شده ای نداریم برای همین بین رهبران جامعه اغتشاش تفکری وجود دارد. هنرمندان غربی سعی می‌کنند با عالم اجنه ارتباط زده و آنها را به تصویر کشند.