۱۳۹۷/۴/۳
رادیو جوان - برنامه سینما هویت - قسمت اول
اسطوره ها
اسطوره، زاده نادانسته‌های بشر است. در شرایط کنونی هالیوود بیشتر از هر زمانی نیاز به منجی‌گرایی دارد. اسطوره‌های هالیوود همان اجنه هستند. عوالم در آخر زمان در هم آمیخته می‌شود. رهبران سینما در صدد ایجاد انحراف در بشریت و همراه کردن انسانها با اجنه هستند.