۱۳۹۷/۱/۲۸
مصاحبه با عبدالحمید قدیریان در برنامه و اما امشب شبکه تابان یزد
سینما، فضای فرهنگی، اقتصاد سینما
در سفری یک روزه به یزد فرصت اندکی پیش آمد تا در برنامه زنده «و اما امشب» شبکه تابان حضور یابم و با توجه به فضای برنامه، در باره سینما و اقتصاد آن صحبت کوتاهی داشته باشیم.