۱۳۹۵/۷/۱۶
رادیو گفت و گو / برنامه ملاقات / آشنایی با عبدالحمید قدیریان