۱۳۹۵/۱۰/۲۱
رادیو گفت و گو / برنامه گفتگوی فرهنگی / تجلی زندگی و جامعه شهری بر هنر و روند آن