۱۳۹۶/۸/۱۹
عبدالحمید قدیریان در برنامه رویای خاک
نقاشی انقلاب